Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kommunens organisation/Förvaltningar/Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen verkställer utbildningsnämndens beslut gällande

 • kommunal förskola,
 • grundskola samt skolbarnomsorg,
 • särskola,
 • gymnasieskola,
 • vuxenutbildning,
 • Svenska för invandrare (sfi) och
 • Kulturpedagogisk centrum (KPC).

Ansvaret omfattar också

 • skolhälsovård,
 • elevvård,
 • modersmålsundervisning samt
 • insatser och tjänster för elever i behov av särskilt stöd.

Utbildningskansliet, som består av förvaltningschef, utvecklingssamordnare, ekonomihandläggare m fl bistår Utbildningsnämnden och de därtill hörande rektorsområdena/utbildningsområdena. Utbildningskansliet och rektorerna ute i de olika rektorsområdena verkar för att utbildningsverksamheten i Ronneby Kommun ska ha de bästa förutsättningarna.