Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kommunens organisation/Förvaltningar/Miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningens arbetsuppgifter i korthet

 

Utredningar och planer

Hur marken ska användas, översiktsplan och detaljplaner. Här kommer GIS-karthanteringen till stor användning.

Bygglovprocess

Kontroll av planenlighet och yttre utformning, underlag för bygglovbeslut och tillsyn över bygget.

Kontroll av livsmedelsanläggningar

Tillsyn 

Över miljöstörande verksamheter som industri, enskilda avlopp, avfall, hantering av kemiska produkter, buller, radon inomhusmiljö m m.

Rådgivning i miljöfrågor

Inklusive dricksvatten och badvatten , ge tips om hur man agerar miljövänligt m m samt att svara på allmänhetens frågor om miljö, hälsa och säkerhet.

Du hittar Miljö- och byggnadsförvaltningen på Stadshusets nedre plan, tredje korridoren från huvudingången.