Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kommunens organisation/Förvaltningar/Kommunlednings-förvaltningen/Ekonomienheten

Ekonomienheten

Ronneby kommuns Ekonomienhet har till uppgift att arbeta med ekonomistyrning för kommunen och ur kommunledningens perspektiv även kommunala bolag.

Det handlar i huvudsak om budget, ekonomisk uppföljning, delårsrapporter, årsredovisning, finansieringsfrågor, drift och underhåll av ekonomisystem, beredning av ärenden, samt en internkonsultroll även i övriga frågor inom det ekonomiadministrativa området.