Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kommunens organisation/Förvaltningar/Kommunlednings-förvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

Förvaltningen är ansvarig för beredning, kallelser, protokollskrivning för fullmäktige, kommunstyrelsen och dess nämnder.

Inom förvaltningen administreras även överförmyndarnämnden. 

Verksamheten omfattar även strategiska markförvärv och markförsäljningar, kollektivtrafik, EU-frågor, näringslivsfrågor, arbetsmarknads och integrationsfrågor, folkhälso- och ungdomsfrågor, integrationsfrågor, kommunikation och medborgarservice, personalfrågor, ekonomifrågor, konsumentvägledning, skuldsanering, kommunarkiv, omvärldsbevakning, statistik, landsbygdsfrågor samt samordning, utveckling och sekretariat

Inom förvaltningen ligger även ansvaret för beredskaps- och säkerhetsfrågor, krisledningsnämnd samt IT-säkerhet. 

Ansvaret innefattar även internt juridiskt biträde, kvalificerade utredningsuppdrag och remissbesvarande.