Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kommunens organisation/Förvaltningar/Fritid- och kulturförvaltningen

Fritid- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen ansvarar för områdena fritid, allmänkultur och bibliotek. Nedan ges exempel på vad som ryms inom dessa områden.

 Inom verksamheten handläggs administration för verksamheten och service till allmänhet och föreningar. 

Fritid

 • Ungdomsverksamhet
 • Mötesplatser för ungdomar
 • Samarbete med skolor, omsorgen och föreningslivet
 • Olika former av föreningsstöd
 • Tillsyn och/eller skötsel av diverse anläggningar t ex simhallar, idrottsplatser och sporthallar

Allmän kultur

 • Utställningar i Kulturcentrums konsthallar
 • Verkstäder i grafik, textil och emalj.
 • Samarbete med kulturföreningar och kulturarrangemang.
 • Bidrag till kulturföreningar och studieorganisationer
 • Kulturprojekt
 • Kommunens konstregister
 • Kulturpris och kulturstipendier

Bibliotek

 • Stadsbibliotek
 • 8 filialbibliotek
 • Samarbete med förskola och skola
 • Samarbete med kommunens omsorgsverksamhet
 • Arrangemang och utställningar på biblioteken