Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kommunens organisation/Förvaltningar/Äldreförvaltningen

Äldreförvaltningen

Grundläggande för äldreomsorgen är att inom ramen för socialtjänstlagen erbjuda möjligheten att leva och bo självständigt med meningsfull och aktiv tillvaro. Ingen ska flytta mot sin vilja. Hemtjänsten medverkar till att kommunens äldre invånare ska kunna tryggt bo kvar i sitt ordinära boende. Detta innebär att man utifrån lagstiftningen kan få insatser som är individuellt anpassade till skälig levnadsnivå.

För den som inte kan uppnå skälig levnadsnivå och trygghet i det ordinära boendet finns särskilt boende. Särskilt boende finns i varje kommundel. En del av platserna har inriktning mot demens.

Dagverksamhet för dementa finns både i centrala Ronneby, Gläntan och i Backaryd, Solbacken. I centrala Ronneby finns även en öppen dagverksamhet, Elsa. Med öppen verksamhet menas att man kan vistas i dagverksamheten utan föregående biståndsbeslut.