Du är här: Invånare/Kommun & politik/Flyktingsituationen i Ronneby kommun/Vem gör vad? - ordlista och begreppsförklaring/Ansvarsfördelning mellan olika myndigheter

Ansvarsfördelning mellan olika myndigheter

Migrationsverket

Migrationsverket har ansvar för registrering av asylsökande och att utreda asylansökningar. Här ligger även ansvaret för att ordna mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna detta själva.

Kommuner

Kommuner har ansvar att ta hand om de barn som kommer utan vårdnadshavare. Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för asylansökan, men när det gäller barnen är omhändertagandet ett kommunalt ansvar.

Kommunen har även ansvar att erbjuda barnomsorg och skolgång till barnen till asylsökande vuxna som vistas i kommunen. Kommunerna ansvarar också för driften av de så kallade kommunala evakueringsplatserna. 

Polisen

Polisen ansvarar för att kontrollera vem som har rätt att vara i landet. Den som stannar i Sverige utan att ansöka om asyl befinner sig olagligt i landet, vilket kan få rättsliga följder.

Här kan du läsa om vad andra aktörer gör - information från krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster