Du är här: Invånare/Kommun & politik/Flyktingsituationen i Ronneby kommun/Vem gör vad? - ordlista och begreppsförklaring/Ankomstboende

Ankomstboende

Migrationsverkets boende för asylsökande som precis har kommit till Sverige.

Kommunala ankomstboenden

Kommunala ankomstboenden, även kallat evakueringsboenden, börjar inrättas i flera svenska kommuner. Dessa boenden har respektive kommun ansvar för och är tänkta att ta emot flyktingar under en kortarer period i väntan på registering i Migrationsverkets mottagningssystem.