Du är här: Invånare/Kommun & politik/Flyktingsituationen i Ronneby kommun/Så kan du hjälpa till i flykting- och integrationsarbetet

Så kan du hjälpa till i flykting- och integrationsarbetet

Många har hört av sig till Ronneby kommun och undrat hur de kan hjälpa asylsökande som finns i vår kommun. Därför har vi sammanställt några förslag till dig som vill hjälpa till.

Flera ideella organisationer och föreningar arbetar med att hjälpa flyktingar och nyanlända. I Ronneby kommun samordnar Röda Korset de flesta av aktiviternerna. Samarbetspartner är bland annat Ronneby kommun, ABF och Rädda Barnen. 

Mötesplats Kupan 

På Ågårdsgatan 1 i centrala Ronneby finns mötesplatsen Kupan som drivs av Röda Korset. Kupans personal svarar ofta och gärna på frågor från nysvenskar. Vissa timmar finns arabisk-  och kurdisktalande personal på plats.

Vill du engagera dig i Röda Korsets verksamhet kan du ta kontakt med Susanne Bengtsson.

Träffpunkt Ronneby

Varje onsdag kl. 18-20 öppnar BIU (Blekinge Integrations- och Utbildningscenter) upp sina lokaler på Soft Center för ett språkcafé dit nysvenskar och asylsökande kommer för att träna svenska och få hjälp att fylla i olika myndigheternas papper. Där finns även volontärer som har andra språk än svenska som modersmål, t.ex. arabiska, kurdiska, bosniska.

Träffpunkt Ronneby startade för sex år sedan på Hjorthöjden och drivs i samverkan mellan en rad aktörer, Röda korset, Rädda barnen, Svenska kyrkan och Ronneby kommun mfl. Sedan ett år tillbaka finns verksamheten på BIU. För mer information, kontakta Mohamad Farhat.

Flyktinghjälpen Ronneby

Verksamhet i Ronneby för stöd och hjälp till flyktingar i Ronneby kommun.
Samlar frivilliga/volontärer och organisationer inom den idéburna sektorn, till exempel Röda Korset, Svenska Kyrkan, ABF m fl.
Välkommen - du behövs!

För mer information ta gärna kontakt med Anders Stenberg eller följ gruppen på Facebook - Hjälp till flyktingar i Ronneby kommun. Då det är en sluten grupp behöver du ansöka om att få gå med i gruppen.

Fadderprojekt

Vill du, din familj eller medlemmar i din förening ställa upp som fadder för en nyanländ flykting eller flyktingfamilj som är kommunplacerad i Ronneby? Då finns möjligheten genom ett fadderprojekt som ABF Blekinge och Ronneby kommun startat. Sedan den 31 december 2015 är projektet avslutat. Vi återkommer med mer information.

Barn- och kvinnogrupper

I samarbete med flera organisationer startar Rädda Barnen en mötesplats för barn på Folkparksvägen 19. Tisdagar kl. 18-20. Vid intresse ta gärna kontakt med Ulla Ignell som är ordförande i Rädda Barnen Ronneby.

Röda Korset har tagit initiativ till en ny grupp som vill bjuda in nyanlända kvinnor. Gruppen träffas torsdagar kl. 18 på Folkparksvägen 19. För mer information, kontakta Mohamad Farhat.

Familjehem

Barn och ungdomar som har kommit till Sverige utan sina föräldrar behöver komma till ett tryggt hem. Som familjehem blir du en viktig del i barnens liv. 
Läs gärna mer om familjehem här.

Bli god man

Barn som har kommit ensamma till Sverige ska få en god man som ska hjälpa barnet i vårdnadshavarens ställe.
Här kan du läsa mer om uppdraget.

Du kan även titta på ett informationsmöte om vad det innebär att vara god man. Klicka på länken här för att titta på detta möte (ca 1 timme).