Du är här: Invånare/Kommun & politik/Dialog och synpunkter/Bilden av Ronneby

Bilden av Ronneby

Just nu pågår ett arbete för att identifiera kärnan i bilden av Ronneby. Detta för att bättre kunna berätta för oss själva och andra om Ronneby kommun. Den första delen av arbetet utgör en bred undersökning om Ronneby ur oliker gruppers perspektiv. Vi har frågat ungdomar, nyinflyttade, näringsidkare, föreningsaktiva, kommunanställda, politiker och turismaktörer i vår underbara kommun om deras bild av Ronneby.

Vid 7 olika fokusgruppsmöten i mars 2014 har dessa ord och fotokollage kommit fram som en beskrivning av tillgångar och egenskaper i Ronneby kommun.
Känner du igen dig och din kommun?

Vill du veta mer? Har du synpunkter?

Hör gärna av dig till oss. Du hittar några kontaktuppgifter i högerspalten.

Bilden av Ronneby - turism

Bilden av Ronneby - ungdomar

 Bilden av Ronneby - Nyinflyttade

Bilden av Ronneby - Näringsliv

Bilden av Ronneby - kommunanställda

Bilden av Ronneby - föreningar 

Bilden av Ronneby - Politiker (Alliansen)