Du är här: Invånare/Kommun & politik/Arkivcentrum i Bräkne-Hoby/Släktforskning/SVAR-projektet

SVAR-projektet - Historik

Riksarkivet/Svensk Arkivinformation/SVAR-projektet i Kallinge har funnits sedan 1994 och är ett trepartsavtal mellan Riksarkivet, Ronneby kommun och Arbetsförmedlingen.

Vårt arbete började med att framställa sockenkataloger, ett kanonhjälpmedel för att lättare hitta bland mikrokorten. Vi har gjort sockenkataloger för Blekinge, Kronoberg, Kalmar, de östra delarna av Kristianstads län och Malmös församlingar. Har du abonnemang på Riksarkivet/Svensk Arkivinformations digitala hemsida, kan du hitta sockenkatalogerna digitaliserade där.

Efter hand som tiden gick så kom datorn in mer i vårt arbete och nu Indexerar vi kyrkoböckerna via datorn istället. Vi hjälper Riksarkivet/Svensk Arkivinformation med hela Sveriges kyrkoboksbestånd.

Vi jobbar också för Riksarkivet/Lunds landsarkiv och det projektet började 1997. Det heter DDSS (Demografiska Databasen för Södra Sverige). Vi excerperar födda, vigda och döda, framförallt socknarna som finns inom Ronneby kommun (Backaryd, Bräkne-Hoby, Edestad, Eringsboda, Förkärla, Hjortsberga, Listerby, Ronneby och Öljehult). Det som är godkänt av Riksarkivet/Lunds landsarkiv ligger gratis tillgängligt på deras hemsida.

Under åren har vi också jobbat med att tagit fram Imibas för Blekinge, jobbat med Namn åt de döda, Namnprojekt Ronneby/Karlskrona, Gravstensinventering i Ronneby kommun, fotograferat av kyrkbänkarna från 1600-talet i Edestad, Förkärla och Hjortsberga kyrkor, Stenhuggarregistret, avfotografering av BLT:s födelsedagsnotiser 1925-1980 m m