Du är här: Invånare/Kommun & politik/Arkivcentrum i Bräkne-Hoby/Lokalhistoria/Fler kommuner i en

Fler kommuner i en

 

Efter hand som befolkningen ökat har små kommuner och socknar slagits ihop till större.Gränsdragningarna har inte alltid varit självklara. I Ronnebys nuvarande kommun finns fortfarande en enklav uppe mellan Eringsboda och Tving som du kan läsa mer om i  "Eringsboda socken i Medelstads Härad" av Richard Westrup (Ronneby jubileumskommittés skrifter nr 1).

En del som inte är med i schemat ovan är en bit av nuvarande Karlskrona kommun som under åren 1963-1966 utgjorde Förkärla kommun.