Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Vatten och Avlopp/PFAS information/Resultat från blodprovstagningarna

Resultat från blodprovstagningarna

Totalt har mer än 1000 blodprover analyserats av Arbets- och miljömedicin i Lund. Rapporten presenterades i samband med informationsmötet i Kallinge den 5 mars 2015. Se sammanfattningen i länken till höger.

Redan de första resultaten från provtagningarna i Kallinge bekräftar de tidigare analyserna. Personer som druckit vattnet från Brantafors vattenverk har förhöjda värden av PFAS i blodet. Den grupp testpersoner som har druckit vattnet under många år har märkbart höga värden, men sjukdom på individnivå bedöms det i nuläget inte vara någon risk för.

Mer information om PFAS och testerna finns hos Arbets- och miljömedicin i Lund. Rapporterna finns tillgänglig på www.skane.se/labmedicin/amm 

Kontakt
Kristina Jakobsson
överläkare. verksamhetschef
Tel. 046-173185
E-post: amm@skane.se