Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Vatten och Avlopp/PFAS information/Fakta om PFAS

Fakta om PFAS

Perfluorerade alkylsyror (PFAA) är en grupp av ämnen, som är starkt ytaktiva och har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. De har därför använts i många olika produkter. Ämnena är mycket svårnedbrytbara när de efter användning hamnar ute i naturen.

I december 2013 fanns inga gränsvärden för dessa ämnen i livsmedel eller i dricksvatten. Idag finns det så kallade åtgärdsgränser som är framtagna efter händelserna i Kallinge. Det är två olika gränser som utgår från att minimera hälsoeffekterna. 

Livsmedelsverket har bedömt att de uppmätta nivåerna i Kallinges vatten inte har inneburit någon akut hälsorisk. I vissa fall har dock det tolerabla dagliga intaget (TDI)  kunnat överskridas. Ett TDI-värde har dock betydande inbyggda säkerhetsmarginaler.

Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsida (se länk till höger)