Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Vatten och Avlopp/Egen brunn/Brunnsvattenprov

Brunnsvattenprov

Ibland är det bra att ta prov på sitt brunnsvatten. 

 De vanligaste orsakerna till provtagning av brunnsvatten är

  • när vattnet har blivit färgat, börjat lukta eller smaka illa,
  • om man misstänker att man har blivit sjuk av att dricka vattnet,
  • att man har köpt en fastighet och vill testa vattnet,
  • att man funderar på att sätta in filter.

Livsmedelsverket  rekommenderar att man tar vattenprov vart tredje år. Har man en borrad brunn utan betongöverbyggnad och med en stabil kvalitet på vattnet kan man ha längre intervall. En brunn där vattenkvaliteten varierar, t ex mer färgat vatten efter regniga perioder, snösmältning o d, kan behöva undersökas oftare - i alla fall på bakterier.

Vi planerar att gå över till en webb-baserad rutin för brunnsvattenprover. Exakt tidpunkt och vilka priser m m som kommer att gälla är inte klart ännu. Tills vidare gäller den vanliga rutinen och priser enligt nedan.

Miljö- och byggnadsförvaltningen kan förmedla vattenprover till ett ackrediterat laboratorium, t ex bakterieprov, kemiskt prov och radonprov. Man får hämta provflaskor under kontorstid på Stadshuset, antingen hos oss eller hos Medborgarservice innanför huvudingången, sedan ta provet själv en helgfri torsdag morgon / förmiddag och lämna provet mellan kl. 8 och 12 samma torsdag. 

Provet ska lämnas till miljö- och byggnadsförvaltningen - inte till Medborgarservice! Man får svar direkt från labbet inom 1-2 veckor via e-post (hör med oss om e-postadress saknas!).

Följande priser gäller för privatpersoner och ideella föreningar som bor / verkar permanent inom kommunen eller har en brunn inom kommunen:

  • Mikrobiologiskt prov (bakterier) 338:-,
  • Stort kemiskt prov 475:-,
  • Litet kemiskt prov / försurningsprov 210:-.

Radonprov i vatten kostar 219:-, men vi rekommenderar att i första hand göra en luftmätning av radon - läs vidare om detta under rubriken Bostäder och offentliga lokaler/Boendemiljö på denna hemsida. 

Man betalar mot 30 dagars faktura som kommer från labbet via e-post.

Året runt-boende familjer som väntar barn eller har barn under ett års ålder kan få ett kostnadsfritt prov på nitrat, fluorid, pH och alkalinitet. Vill man passa på att ta ett större prov kan man få det till reducerat pris. Hör vidare med oss om detta, bl a kan det kräva fler än en följesedel.

 Vi ger råd om vilka prov man bör ta, hur man tolkar resultatet och ger tips på åtgärder vid behov. I länken till höger finns mer information om vilka ämnen som igår i de olika proverna, hur provtagningen ska göras m m. Tveka inte att ta kontakt med oss, gärna redan före provtagningen, så att rätt prover tas, för att undvika onödiga kostnader eller slippa ta om provet. När provet lämnas kontrollerar vi att följesedeln är rätt ifylld, m m. Till höger finns en länk till Livsmedelsverkets hemsida där mer information om brunnsvatten finns.

För att hålla en konkurrens-neutral linje gäller inte våra priser och rutiner för dig som har en kommersiell verksamhet med egen brunn, t ex café, Bed & Breakfast o d. Du kan dock få information om gällande regler, val av parametrar vid prov, tips på laboratorier med mera. 

Som vi skriver på informationsbladet blir analysrapporten över brunnsvattenprovet en offentlig handling eftersom vi är en kommunal myndighet. Vill man inte att någon utomstående ska få ta del av analysrapporten får man istället vända sig direkt till det lab vi anlitar eller till något annat lab och till deras ordinarie priser, inlämningsställen m m. Det kan också vara ett alternativ om man har svårt att passa våra hålltider. Hör vidare med oss!

Ronneby kommun har deltagit i ett tillsynsprojekt som Socialstyrelsen (numera Livsmedelsverket) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har drivit. Tanken är att bygga upp en nationell databas för brunnsvattenprover. Projektet är avslutat men myndigheterna ser gärna att fler provresultat kommer in. Vill man bidra till att bygga upp databasen kan man låta resultatet från provtagningen av den egna brunnen skickas vidare till SGU.

Hör vidare med Magnus Olofsson!