Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Pågående detaljplaner/Trolleboda 1:149 m.fl.

Trolleboda 1:149 m.fl.

Miljö- och Byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl., Ronneby kommun. Syftet med detaljplaneändringen är att i enlighet med plan- och bygglagen uppdatera omoderna planbestämmelser och möjliggöra en större exploatering av befintliga fastigheter. Gränser för vägar och naturområde anpassas efter dagens situation och krav. Planen avviker inte från översiktsplanen. Planen hanteras enligt enkelt förfarande.

Planen antogs av Miljö- och byggnadsnämnden den 8 december 2016.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna i högerkolumnen. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet.

Du är välkommen att ringa stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27 eller planarkitekt Robert Rylander på 0457-61 82 2 om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till helena.revelj@ronneby.se eller robert.rylander@ronneby.se

Miljö- och byggnadsnämnden