Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Pågående detaljplaner/Ronneby 27:1, Östra piren

Ronneby 27:1, Östra piren

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Ronneby 27:1, Östra piren i Ronneby kommun.

Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen upprätta ett detaljplaneförslag och därigenom skapa möjlighet till utveckling av hamnområdet. Planen hanteras enligt normalt planförfarande.

Detaljplanen ställdes ut för granskning under tiden 27 februari 2015 t.o.m. 20 mars 2015. Handlingarna finner du i högerkolumnen.

Efter granskningen har planarbetet stannat upp med anledning av diskussion angående användningen av markområdet. Planen ligger vilande tills vidare.