Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Pågående detaljplaner/Bökevik 1:131 m.fl.

Bökevik 1:131 m.fl.

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Bökevik 1:131 m.fl. i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att flytta två tomter som bedöms vara olämpligt placerade, att uppdatera äldre planbestämmelser med främsta syftet att tillåta en större exploatering av tomterna samt även att skapa några ytterligare tomter för bebyggelse.

Planen avviker ej från översiktsplanen. Planen hanteras enligt enkelt planförfarande. Planen ställdes ut på samråd i juli 2016 och granskning under 2017-02-20 t.o.m. 2017-03-12 samt pga. ett fel i utskicket den första gången 2017-04-10 t.o.m. 2017-05-04. 

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner pdf-filer i högerkolumnen. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet.

Status:  Miljö- och byggnadsnämnden antog detaljplanen 2017-06-20 och den beräknas vinna laga kraft 2017-07-20.