Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Pågående detaljplaner/Svenstorp 20:1

Svenstorp 20:1

Miljö- och Byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en flexibel exploatering av bostäder av varierande karaktär för att komplettera det befintliga bostadsbeståndet. Planen hanteras enligt normalt planförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna i högerkolumnen. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet.

Du är välkommen att ringa stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27 eller planarkitekt Robert Rylander, 0457-61 82 25, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till helena.revelj@ronneby.se eller robert.rylander@ronneby.se.

Miljö- och byggnadsnämnden