Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Lagakraftvunna detaljplaner/Trolleboda 1:149 m.fl. (2017)

Trolleboda 1:149 m.fl.

Miljö- och Byggnadsnämnden har upprättat en detaljplaneändring för del av Trolleboda 1:149 m.fl., Ronneby kommun. Syftet med detaljplaneändringen är att i enlighet med plan- och bygglagen uppdatera omoderna planbestämmelser och möjliggöra en större exploatering av befintliga fastigheter. Gränser för vägar och naturområde anpassas efter dagens situation och krav.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna i högerkolumnen. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet.

Detaljplanen antogs av Miljö- och byggnadsnämnden 2016-12-08 och vann laga kraft 2017-01-05.