Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Lagakraftvunna detaljplaner/Svanevik 1:57 m.fl. (2016)

Svanevik 1:57 m.fl. (2016)

Miljö- och Byggnadsnämnden har upprättat en detaljplan för Svanevik 1:57 m.fl. Syftet med detaljplanen är att ersätta en plan från 1962 som blivit inaktuell då flertalet bygglov getts med avvikelser. Bebyggelsens höjd och utbredning, anpassning till kommande havsnivåhöjning och vatten och avlopp är viktiga planfrågor.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna i högerkolumnen. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet.

Planen antogs av Kommunfullmäktige 2015-12-10 § 328 och vann laga kraft 2016-01-11.