Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Lagakraftvunna detaljplaner/Odalmannen - Espedalen (2010)

Odalmannen (Espedalen)

Planområdet är beläget på Espedalen i Ronneby stads västra del. Planens syfte är att komplettera befintlig trevåningsbebyggelse med möjlighet till påbyggnad av ett fjärde och ett femte plan och/eller skapa byggrätt för ett eller flera nya fyra alt femvånings- bostadshus - punkthus eller tillbyggnader.

Planen vann laga kraft 2010-10-28.