Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Lagakraftvunna detaljplaner/Ronneby 25:11 m.fl, Kilen (2016)

Ronneby 25:11 m.fl, Kilen (2016)

Syftet med detaljplanen är att skapa en ny hållbar stadsdel i den centrala delen av Ronneby, det sk Kilenprojektet. Stadsdelen skall innehålla bostäder och även verksamheter som kontor, handel, skola och kultur samt allmänna platser som på ett strategiskt sätt knyter samman staden med Ronnebyån, Brunnsparken, Soft Center och resecentrum. Planen hanteras enligt normalt planförfarande. Arbetet görs med inspiration av Cradle to Cradle, en innovationsplattform för integrerad, holistisk kvalitet. Läs mer om Cradle to Cradle här.

Du kan ta del av planhandlingarna till höger. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet.

Detaljplanen vann laga kraft 2016-05-12.