Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Lagakraftvunna detaljplaner/Hultagölen (2012)

Hultagölen (2012)

 Planens syfte att i enlighet med Plan- och bygglagen skapa möjlighet till förtätning av ett befintligt centralt bostadsområde med ytterligare ca 10 bostadsfastigheter. Planområdet är beläget cirka 1 km öster om Ronneby centrum och cirka 200 meter väster om Hultagölen. Planhandlingar med plankarta m.m. kan du ta del av i högerkolumnen.

Detaljplanen för del av Hulta 2:115 (Hultagölen) vann laga kraft den 3 maj 2012 efter beslut i mark- och miljödomstolen.

För mer information gällande försäljningen av tomterna kan du klicka på länken här.