Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Lagakraftvunna detaljplaner/Granen 5 - gamla Statoil (2011)

Granen 5 (gamla Statoil)

Granen 5 karta

Planens syfte är att ändra detaljplanen för fastigheten Granen 5 (gamla Statoil, Blekanområdet) som föreslår industri/garageändamål till att istället föreslå handel. Efter att planen har ändrats kan alltså en livsmedelsbutik etableras på platsen.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2011-08-25 och vann laga kraft 2011-09-26.