Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Lagakraftvunna detaljplaner/Gamla Vattentornet (2010)

Gamla Vattentornet

 

Den nya detaljplanens syfte är att bevara Gamla Vattentornet. Planförslaget ger också möjlighet till viss utökning av fastighetsytan inom kvarteren Ida, Judit och Kerstin. Planen innebär även att befintlig detaljplan för Ester 6 upphävs.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2010-06-17 och vann laga kraft 2010-07-16.