Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Lagakraftvunna detaljplaner/Bredåkra 11:2 (2011)

Bredåkra 11:2 - Upphävande av avstyckningsplan

Syftet är att upphäva en avstyckningsplan som hindrar bildade av ett naturreservat som håller på att upprättas väster om Sörbydal Öster samt öster om väg 27.

STATUS: Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att anta upphävandet av avstyckningsplanen 2011-11-17. Upphävandet vann laga kraft 2011-12-14.