Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Lagakraftvunna detaljplaner/Aspan (2013)

Aspan (2013)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av nya bostadshus på fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5 och 3:3 m fl. Detaljplanen kommer att ersätta de områdesbestämmelser som gäller för område B. Ändringen av bestämmelserna kommer att ge kommunen möjlighet att bevilja förändringar inom hela område B vilket innebär t ex att sommarhus kan permanentas till året runt bostäder.

Detaljplanen överklagades till samtliga instanser men kommunens beslut att anta planen slogs fast.

Detaljplanen vann Laga Kraft 2013-02-18