Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Lagakraftvunna detaljplaner/Backaryd (2014)

Backaryd 1:65, Kalmare 1:52 m fl - Upphävande av detaljplaner

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till upphävande av detaljplaner för Backaryd samhälle, Ronneby kommun. Syftet med att upphäva detaljplanerna i Backaryd är att gällande detaljplaner har blivit föråldrade och anses vara ett hinder för personer som vill bygga nytt eller göra förändringar i befintlig bebyggelse.

 Du kan ta del av planhandlingarna i högerkolumnen. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet.

Förslaget till upphävande av detaljplaner för Backaryd tätort antogs av Kommunfullmäktige den 18 juni 2014 och anslogs på kommunens anslagstavla 2014-07-28. Planen vann laga kraft 2014-08-11.