Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Lagakraftvunna detaljplaner

Lagakraftvunna detaljplaner

På följande sidor presenteras de detaljplaner som vunnit laga kraft och därmed blivit gällande. När en detaljplan vunnit laga kraft gäller planen fram till dess att den upphävs eller ersätts av en annan plan.

Vissa av sidorna är under uppbyggnad. Siffran inom parentes anger vilket år detaljplanen vann laga kraft.