Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner

Detaljplaner

En detaljplan görs för att styra vad mark- och vattenområden får användas till, som exempelvis bostäder, verksamheter, vägar eller naturområden. Detaljplanen ger även vad man kan kalla spelregler för hur man får bygga på en tomt. Detta kan bland annat innebära regler för hur högt man får bygga, hur stort ett hus får vara eller hur nära en granne byggnader får placeras. Mängden regleringar i en detaljplan avgörs av syftet med planen.