Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Nyheter från Miljö- och byggnadsförvaltningen/Nytt planarbete i Yxnarum

Nytt planarbete för Yxnarum 21:1

Planens syfte är att möjliggöra skapandet av 30 tomter för boende och rekreation.

Planarbetet befinner sig i uppstartsskedet och arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar för planen.

Publicerad den 23 augusti 2017

Till nyhetslistan