Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljöskydd/Miljöskydd på lantbruksföretag och hästgårdar/Anmälan och tillståndsplikt

Anmälan och tillståndsplikt

Om du har djur i din lantbruksverksamhet kan den vara anmälnings- eller tillståndspliktig.

Anmälan

Anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för verksamheter med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter.

Anmälan görs till den kommunala miljö- och byggnadsnämnden.
Enligt miljöbalken ska såväl stor som liten lantbruksverksamhet ha en bra egenkontroll. Egenkontrollen vägleder dig till att följa lagar och regler. I Miljöhusesyn finns ett exempel på egenkontroll som funkar mycket bra att använda.

Tillstånd

Tillståndspliktig verksamhet söker tillstånd hos länsstyrelsen. Se vidare via länken till  miljöprövningsförordningen vilka verksamheter som är tillståndspliktiga.

Djurenheter

För att veta om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig måste djurenheterna tas fram. Även vid beräkning av lagringsutrymme för stallgödsel behöver du veta hur många djurenheter som finns i verksamheten.