Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljöskydd/Miljöskydd på lantbruksföretag och hästgårdar/Dieselcisterner

Dieselcisterner

Vid tillsynsbesök ska du kunna visa kontrollrapporten på de cisterner som finns i verksamheten.

Tillstånd

Om du har mer än tre kubikmeter dieselolja ska tillstånd sökas om brandfarliga varor. Tillståndet söker du hos Räddningstjänsten i östra Blekinge. Ett tips är att läsa mer i Miljöhysesyn sidan 54.

Vid nyinstallation av cistern utomhus, ovan och i mark, ska du anmäla detta till kommunens miljö- och byggnadsnämnd i god tid innan anläggningen tas i bruk (minst fyra veckor innan).

Cisterner som tas ur bruk

När cistern tas ur bruk ska detta meddelas till miljö- och byggnadsnämnden. Blankett för detta hittar du under Blanketter högst upp till vänster.