Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljöskydd/Miljöskydd på lantbruksföretag och hästgårdar/Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas omhand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare.