Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljöprojekt/Avslutade miljöprojekt/Ronneby cyklar

Ronneby cyklar

Ronneby cyklar var ett tvåårigt projekt som började i november 2002 och avslutades i december 2004.

Samarbetsprojekt

Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Vägverket Region Sydöst (VSÖ) och Ronneby kommun och dess syfte var att minska andelen korta bilresor till förmån för gång, cykling och kollektivtrafik. Projektets tonvikt lades vid cykling.

Minskade koldioxidutsläpp

Projektets mål har var minska koldioxidutsläppen, men för att nå detta mål användes andra budskap. Framför allt användes budskapet om bättre hälsa, men även budskap om bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan utnyttjades. Ett annat budskap i projektet var säkerheten, med både säkrare gång- och cykelvägar, samt användande av säkrare utrustning som hjälmar, reflexer och belysning.

Slutrapporten från projektet finns att ladda ner här i högerkolumnen!