Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljöprojekt/Avslutade miljöprojekt/Nitrat i dricksvatten

Nitrat i dricksvatten

 Examensarbete

Ett projekt för att undersöka nitrathalten i dricksvattenbrunnar genomfördes under 2005.

Undersökningen gjordes som ett examensarbete av Marita Pettersson, för Växjö Universitet.

Slutrapporten från detta arbete finns att ladda ner som pdf-fil här till höger, Nitrat i dricksvattnet.