Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljöprojekt/Avslutade miljöprojekt/Miljöalmanacka

Miljöalmanacka

Ronneby kommun har tidigare tagit fram tre miljöalmanackor med olika teman. Almanackorna har delats ut till samtliga invånare i kommunen. Till höger finns länkar till dem.

Miljöalmanacka 2009

Syftet med almanackan är att öka kunskapen om de lokala miljömålen, men även att inspirera och kanske hjälpa var och en till att göra förändringar i sitt liv för en bättre miljö. I almanackan beskrivs kommunens miljömål och det finns tips om små saker var och en kan göra för att leva mer miljövänligt. Miljöalmanackan 2009 medfinansierades genom statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt förmedlade av länsstyrelsen i Blekinge.

I december 2008 delades Miljöalmanacka 2009 ut till samtliga hushåll i Ronneby kommun. Den utnämndes till näst bäst i Sverige, i konkurrens med miljöalmanackor från ett 30-tal kommuner.

Miljöalmanacka 2010

 Miljöalmanacka 2010  beskrev vad som FAKTISKT HÄNDER runt om i kommunen som bidrar till att vi når miljömålen.

Miljöalmanacka 2011

Miljöalmanacka 2011presenterar tolv mer eller mindre kända utflyktsmål i Ronneby kommun. De tolv platserna är inte iordningställda utflyktsmål och en del ställen är mer lättillgänglig än andra. Vi ville med miljöalmanackan inspirera till rekreation men också öka kunskapen och förståelsen för värdet av vår natur och den biologiska mångfalden.