Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljöprojekt/Avslutade miljöprojekt/Blekinge Arkipelag

Bildande av biosfärområdet Blekinge Arkipelag

Länsstyrelsen i Blekinge samverkade med Karlshamns, Karlskrona och Ronneby Kommuner för att bilda ett biosfärområde i Blekinges skärgårds- och kustlandskap.

Arbetet med Blekinge Arkipelag påbörjades under år 2005 och många olika aktörer har varit delaktiga. Arbetet med Unesco-ansökan var stort och materialet var mycket omfattande. Se hela ansökan i högerkolumnen.

Vad är ett biosfärområde?
Biosfärområden utses av FN-organet Unesco och ska fungera som modellområden för hållbar utveckling och hållbart naturresursnyttjande. Syftet är att bevara natur- och kulturarvsvärden, samtidigt som ekonomisk och social utveckling utifrån ett lokalt perspektiv gynnas. Det ska bidra till bättre framtidsförutsättningar för området.

Biosfärområdena ska gynna social och ekonomisk utveckling med lokal förankring, vara arenor för forskning och undervisning samt värna biologisk mångfald och kulturarv. Vid inrättande av ett biosfärområde tillkommer inte några nya restriktioner, utan förvaltningen ska bygga på befintliga regelverk och frivilliga överenskommelser.

Vill du veta mer om vad ett biosfärområde är, gå till Länsstyrelsens hemsida, se länk till höger.