Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljö-och byggnadsförvaltningen/Vi arbetar med miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor

Vi arbetar med miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor

Tag gärna kontakt med oss om du har frågor!

 • Anders Börjeson

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Tel. 0457-61 88 06

  anders.borjeson@ronneby.se

  Enskilda avlopp, förorenad mark

 • Eva Tullgren Carlsson

  Assistent

  Tel. 0457-61 81 70

  eva.tullgrencarlsson@ronneby.se

  Administratör, registrator, webredaktör

 • Eva-Marie Lundberg

  Livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Tel. 0457-61 83 53

  eva-marie.lundberg@ronneby.se

  Livsmedelstillsyn, smittskydd

 • ""

  Iulia Ohlin

  Livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsinspektör iulia.ohlin@ronneby.se

  Iulia arbetar med miljö- och livsmedelstillsyn.

 • ""

  Kajsa Aronsson Johnson

  Livsmedelsinspektör

  Tel. 0457-61 87 53

  kajsa.aronssonjohnson@ronneby.se

  Livsmedelstillsyn

  Kajsa är förädraledig

 • Lars Granbacka

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Tel. 0457-61 80 92

  lars.granbacka@ronneby.se

  Miljötillsyn på lantbruk, bekämpningsmedel

 • Leif Abrahamsson

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Tel. 0457-61 80 91

  leif.abrahamsson@ronneby.se

  Miljötillsyn på företag, kemikalier, köldmedia

 • Magnus Olofsson

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör/Energi- och klimatrådgivare

  Tel. 0457-61 81 01

  magnus.olofsson@ronneby.se

  Dricksvatten, strandbad, tillsyn av eldstäder, energirådgivning, tobakstillsyn

 • Maria Osgyani

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Tel. 0457-61 8173

  maria.osgyani@ronneby.se

  Hälsoskyddstillsyn; inomhusmiljö, radon, buller, solarier, lokaler för hygienisk verksamhet

 • ""

  Sofie Hallberg

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Tel. 0457-61 86 89

  sofie.hallberg@ronneby.se

  Miljöskydd och enskilda avlopp