Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljö-och byggnadsförvaltningen/Miljö- och byggsamverkan Kronoberg-Blekinge

Miljö- och byggsamverkan Kronoberg-Blekinge

Miljö- och byggsamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samarbete mellan länen för att göra miljö- och bygghandläggningsarbetet bättre. 

Samverkan gör att man arbetar på samma sätt i kommunerna. När man utbyter erfarenheter, stödjer varandra inför svåra beslut och tillsammans hittar nya sätt att arbeta, används resurserna bättre. Målet är att utvecklingen i Blekinge och Kronobergs län nu och i framtiden ska vara bra för djur, miljö och människor.

Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samarbete mellan de kommunala byggförvaltningarna och Länsstyrelsen i Kronobergs län tillsammans med Ronneby kommun i Blekinge och Region Kronoberg.

Genom att samarbeta och dela med sig av erfarenhet och kunskap kan större rättssäkerhet i handläggning uppnås och en samsyn gentemot företag, privatpersoner och andra aktörer.

Läs mer om samarbetet via länken till höger.