Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljö-och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningens arbetsuppgifter i korthet

Utredningar och planer

Hur marken och vattnet ska användas, översiktsplan och detaljplaner. Här kommer GIS-karthanteringen till stor användning.

Bygglovprocess

Kontroll av planenlighet och yttre utformning, underlag för bygglovsbeslut och tillsyn över bygget.

Kontroll av livsmedelsanläggningar

Efterföljs de lagar och regler som finns kring livsmedel?

Tillsyn

Över miljöstörande verksamheter som industri, enskilda avlopp, avfall, hantering av kemiska produkter, buller, radon i inomhusmiljö m.m. I vårt uppdrag ingår också miljöövervakning, kalkning av sjöar samt återställning av natur.

Rådgivning i miljöfrågor

Inklusive dricksvatten och badvatten , ger vi tips om hur man agerar miljövänligt m.m. samt att svarar på allmänhetens frågor om miljö, hälsa och säkerhet. 

Kontaktuppgifter till oss på förvaltningen hittar du i vänsterkolumnen.