Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Livsmedel och hälsa/Livsmedelskontroll/GMO-information till livsmedelsföretagare

GMO-information till livsmedelsföretagare

GMO - genmodifierad mat

Nu finns teknik för att i laboratorium flytta gener mellan olika sorters levande organismer. Genetiskt modifierade organismer, GMO, är organismer vars gener (DNA) inte har ändrats genom naturlig förökning. Istället har man satt till en gen som tillhör en annan sort eller art. Det finns t ex genmodifierad soja, majs, ris och raps som är godkända att använda som livsmedel inom EU.

Regler

Det är EU-kommissionen som bestämmer om en genetiskt modifierad
produkt ska godkännas. Innan kommissionen fattar beslut, rådgör de
med alla medlemsstater. Beslutet genomförs av EU-kommissionen efter
omröstning.
Konsumenten ska kunna välja mellan GMO-produkter och vanliga
produkter.

En GMO-produkt ska kunna spåras genom hela livsmedelskedjan.
Om livsmedlet består av, innehåller eller är framställt av GMO, har
varje livsmedelsföretagare som marknadsför livsmedlet ansvar för
att informera nästa led i handelskedjan om detta. Därför ska GMO-
produkter vara tydligt märkta med t ex ”framställd av genetiskt
modifierat ris”.

Restauranger och kök ska kunna svara på om maten som serveras
innehåller GMO.

Läs gärna mer om GMO på Livsmedelsverkets hemsida, se länk till höger.