Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Livsmedel och hälsa/Hälsoskydd/Tomgångskörning

Tomgångskörning

Tomgångskörning regleras enligt 3 § i de lokala miljöföreskrifterna.

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte:

  • Om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, till exempel i trafikkö,
  • Om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Enminutsregeln gäller dock fordon som stannats vid järnvägsövergång med nedfällda bommar.