Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Livsmedel och hälsa/Hälsoskydd/Smittskydd

Smittskydd

Regler för att hindra smittspridning i samhället finns smittskyddslagen. När det gäller smitta människa till människa finns ett ansvar hos sjukvården att hindra och spåra. Gäller det att smittan sprids från objekt av något slag kan det vara så att miljö- och hälsoskyddsenheten har ett tillsynsansvar.

Lagar som styr det här är smittskyddslagen, livsmedelslagstiftningen och miljöbalken.

Gäller smittan mellan djur så är Jordbruksverket ansvarig myndighet.