Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Livsmedel och hälsa/Hälsoskydd/Badvatten/Badsårsfeber

Badsårsfeber

Vibrio cholera

Sjukdomen badsårsfeber orsakas av bakterien vibrio cholera, men den har inte med kolera-diarré att göra. Det är en annan sjukdom.

Drabbar personer med nedsatt immunförsvar

Badsårsfeber kan man få om bakterierna kommer in i sår på kroppen när man badar. Därför ska man inte bada när man har sår på kroppen. Bagatellartade sår som skrapsår, sönderrivna myggbett och skavsår är inte farligt. Sjukdomen gynnas om man har svagt immunförsvar, till exempel på grund av hög ålder. Bakterierna gynnas av vattentemperaturer över 20ºC. De finns normalt i Östersjöns vatten men kan även hittas i insjövatten.

Medicinsk information kan fås via Landstinget Blekinges sjukvårdsrådgivning, tel. 1177.