Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Livsmedel och hälsa/Hälsoskydd/Badvatten/Algblomning

Algblomning i Ronneby

Algblomning innebär att växtplankton eller bakterier förökar sig kraftigt under en begränsad tid. Det är ett naturligt fenomen som återkommer varje år i större eller mindre skala beroende på vilket väder vi får. Vissa arter, s k cyanobakterier, bildar gifter som kan vara skadliga för människor och djur.

Aktuell information

Just nu, i mitten av oktober, förekommer algblomning i Härstorpssjön. Hade det varit sommar nu så hade vi utfärdat badförbud, men så här års uppmanar vi främst allmänheten att inte låta sina hundar och andra husdjur dricka av vattnet i sjön eftersom det kan vara alger som bildar toxin (gift).  

Normalt inträffar algblomning annars oftast i Östersjön under sommartid. Aktuell allmän information om algblomning finns då på Informationscentralen för egentliga Östersjön, se länk till höger. Där finns även information om symtom på algförgiftning och vart man i så fall ska vända sig.

Vill du veta mer om algblomningens utbredning, se  SMHI:s satellitbilder  via länk till höger. De hålls aktuella dagligen under sommarmånaderna.

En folder - Algblomning - vad är det? - finns på bl a turistbyrån, medborgarservice och hos vissa campingvärdar.

Rutin för algrapportering

Sedan ett par år tillbaka finns ett nätverk av personer som gör regelbundna kontroller sommartid av algsituationen vid flera strandbad längs kusten inom Ronneby kommun och vid Härstorpssjön.

Om du själv ser en algblomning och vill informera om den: Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen - se kontaktpersoner och telefonnummer i högerkolumnen eller ring via växeln 0457-61 80 00. Vid kustbaden finns en affisch uppsatt med information och aktuella telefonnummer.

Undvik att bada vid algblomning – var rädd om små barn och djur!