Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Kemikalier/Alkylatbensin

Alkylatbensin

Varför byta till akrylatbensin?

Ronneby kommun har en stor och härlig skärgård. Detta medför att antalet fritidsbåtar är stort. Cirka 1.500-2.000 fritidsbåtar beräknas finnas stationärt längs vår kust samt ett stort antal besökare från när och fjärran. Minst 2/3 av dessa båtmotorer är 2-taktsmotorer, vilka visat sig vara stora miljöbovar. Mellan 20-30 % av bränsleblandningen passerar oförbränd genom motorn. Det innebär att av 10 liter bränsle åker 2-3 liter rätt ut i sjön!

Renare bränsle

Det totala kolväteutsläppet ligger ungefär tio gånger högre för en 2-taktsmotor jämfört mot en 4-taktsmotor utan katalysator. Med katalysator blir skillnaden närmare hundra gånger. Därför är det viktigt att använda det bästa och renaste bränslet där det gör störst hälso- och miljömässig nytta.

När bensin tillverkas framställs först flera olika delprodukter som sedan blandas ihop. Den delprodukt som ur flera aspekter är minst hälso- och miljöfarlig kallas alkylat.