Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Energi/Uppvärmning/Värmepump

Installera värmepump

Anmälan

Om du planerar att installera en värmepump skall du göra en anmälan i god tid innan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Detta gäller för bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme och ytvattenvärme. Luftvärmepumpar behöver inte anmälas. Blankett hittar du under rubriken Blanketter här i vänstermenyn. För vissa uppgifter på blanketten kan anlitad entreprenör behöva tillfrågas. Uppgifter om vattenskyddsområden kan fås av oss på förvaltningen eller Miljöteknik (några finns på Miljötekniks hemsida). 

En tomtkarta med det planerade borrhålets eller slangarna för jordvärmens placering markerat skall bifogas anmälan. Även ev. vattentäkter och avloppsanläggningar i närheten bör markeras på kartan. Saknas kartunderlag kan vi på förvaltningen hjälpa till med detta.

Utförandet av energibrunnen ska följa de kriterier som finns angivna i Normbrunn -07, som finns att hämta på SGU:s hemsida - se länk till höger. Där sägs bland annat att man bör hålla ett skyddsavstånd på minst 20 meter till annan energibrunn, 20-30 meter till vattentäkt och 30 meter till avloppsinfiltration e d.  

Det är oftast en fördel om sökanden har haft en dialog med sina ev. grannar om planerna på värmepump innan anmälan görs. En granne har kanske bergvärme redan, en annan planerar kanske att installera, o s v. En god regel i branschen är att placera sin energibrunn minst tio meter in på egen tomt; då tar man ansvar för "sin halva" av skyddsavståndet.

Avgift

För handläggningen av en anmälan om att installera en värmepump tas en avgift ut, vanligen baserad på två timmars handläggningstid. För år 2017 är avgiften då 1.658 kronor.

Miljösanktionsavgift

Den som inrättar en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten utan att göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden i förväg, blir skyldig att betala en miljösanktionsavgift på 1.000 kr.

För att slippa miljösanktionsavgift – anmäl i tid!

Mer information

Kontakta Leif Abrahamsson - se kontaktinformation till höger. Andra som kan hjälpa till är kommunens energi- och klimatrådgivare Magnus Olofsson och kommunens konsumentvägledare.