Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Energi/Uppvärmning

Uppvärmning

Fördelning av husets totala energi-förbrukning:

Uppvärmning ca 60 %
Hushållsel ca 25 %
Varmvatten ca 15 %

En höjning av inomhustemperaturen med en grad ökar uppvärmnings-kostnaden med ca 5 %.

Två typer av system

Energi tillförs som någon form av fast eller flytande bränsle eller i form av luft och solenergi. Denna omvandlas och förs med hjälp av olika typer av värme-system ut i huset.Det finns i huvudsak två typer av system: vattenburet system och luftburet system. Skillnaden i de olika alternativen är att ett vattenburet system har en "tröghet" eftersom det tar lägre tid för vattnet att avge energin. 

Det vattenburna systemet använder, som namnet antyder, vatten som värmebärare fram till radiatorer (element) eller ett golvvärmesystem.

Det luftburna systemet använder luften som värmebärare, t.ex. en luftvärmepump. Det finns även golvsystem för denna variant. Det har dock funnits en hel del problem med detta system.

Direktverkande el

Även direktverkande el är en vanlig form. Här leds elen direkt till radiatorerna (element) eller direkt till golvvärmeslingan och avger energin.

Det vanligaste är ändå att man väljer ett vattenburet system, då en viss tröghet är att föredra. Nackdelen är att systemet ej hänger med vid häftiga temperatursvängningar, framför allt i golvvärmefallet.

En stor fördel med ett vattenburet system är att man inte blir låst av en särskild produktionsform av energi, då man kan värma värmevattnet med i princip vilken form av värmeproduktionsanläggning som helst.